FERDINAND MAX: TRAGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V MEXIKU (2.)

Práce DOBA KONCE je pokračováním předchozí části pojednání (viz NH 5-08) a líčíme v ní život monarchy, činnost Bazainova francouzského vojska v Mexiku, postoje opozice, všímáme si první velkých vladařských potíží Maxmiliána, postojů a jednání císařovny Charlotty, odchodu francouzské armády z Mexika, Maxmiliánova stažení do Querétara a jeho porážka, soudu a popravy císaře. - 40 stran / 40 Kč

K dispozici je také papírové publikace v lepené vazbě - 75 Kč