FERDINAND MAX: TRAGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V MEXIKU (1.)

Rovněž povědomí o jednom z řady vrchních velitelů rakouského válečného námořnictva, arcivévodovi Ferdinandu Maxmiliánovi (1832–1867), se z paměťové zásoby českých příznivců světové námořní historie vytrácí, vyjma těch, kteří o historii c. a k. Válečného námořnictva mají hlubší zájem. I proto vznikla tato kniha, jež z části vychází z obsahu zapomenutého spisu dr. V. Řezníčka, zčásti je původní autorskou prací. Podrobně íčí především dvě etapy arcivévodova závěru života, v l. 1863–1867, kdy byl císařem Maxmiliánem I. Mexickým. Jeho snahy učinit z daleké velké země za Atlantickým oceánem prosperující a vnitřně klidný stát však skončily jeho porážkou a pak císařovou popravou v Querétaru. První část DOBA ZAČÁTKU líčí Maxmiliánovo dětství a mládí, vstup do manželství, politický nezdar v Itálii, přemlouvání velkovévody francouzským císařem Napoleonem III. k vládnutí v Mexiku, jednání s mexickými legáty, Maxmiliánův souhlas a váhání, odplutí z Rakouska, připlutí do Mexika a vstup do císařského paláce. – 36 stran / 40 Kč.