PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA (II.)

Oficiálně zaznamenané příběhy posádek rakouských a rakousko-uherských válečných lodí v 19. století. Kapitoly:

1866 – BITVA U VISU – str. 5 (z knihy M. Jelínka „Slavné bitvy admirála Tegetthoffa“, Akcent 2013). 1869 – VĚRNÍ DRUZI – zkáza J. V. fregaty „radetzky“. 1869 – Cesta J. V. císaře a krÁle do východnÍch zemí. 1872 – Požár na Jeho Veličenstva lodi „LISSA“. 1874 – Ztroskotání J. V. brigY „Saida“. 1886 – Nehoda ČlunU J. V. korvety „Donau“ v New-YorkskÉm pŘÍSTAVU. Dva životopisy: VELKOVÉVODA FRIEDRICH, svobodný pán z Wüllerstorf-Urbairů. Slovníček k r.1866. - 36 stran / 40 Kč.