PAMÁTNÉ UDÁLOSTI J. V. VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA (I.)

Oficiálně zaznamenané příběhy posádek rakouských a rakousko-uherských válečných lodí v 19. století. Kapitoly:

1820 – ZÁHUBA J. V. BRIGY „DALMATO“. 1820–1822 – CESTA J. V. FREGATY „CAROLINY“ DO ČÍNY. 1822 – UDEŘENÍ BLESKU DO J. V. FREGATY „LIPSIE“. 1824–1826 – ZÁPASY S NÁMOŘNÍMI LUPIČI A ŘECKÝMI LODĚMI. 1827 – BOJ GOELETY „SOFIE“ S LODĚMI ŘECKÝCH NÁMOŘNÍCH LUPIČŮ. 1828 – EL-ARAIŠ. 1821–1830 – ČINNOST RAKOUSKÉHO VÁLEČNÉHO LOĎSTVA ZA ŘECKÝCH BOJŮ ZA SVOBODU. 1840 – ST. JEAN D'ACRE. 1840 – J. V. FREGATY „MEDEA“ A „GUERRIERA“ A KORVETA „LIPSIA“ V NEBEZPEČÍ ZTROSKOTATI SE NA REJDĚ BEIRUTSKÉ. 1840 – DOBYTI SAIDY (SIDOA). 1841 – HRDINSKÝ SKUTEK PLAVCE MENEGHETTIHO ZA VELKÉHO POŽÁRU VE SMYRNĚ.1848 – ODRAŽENÍ ÚTOKU NA CAORLE. 1849 – ÚTOK PALIČÍMI LODICEMI NA J. V. FREGATU „VENERE“. 1849 – ZAJETÍ GARIBALDINSKÝCH ČET U MYSU MAESTRA. 1849 – DVĚ UDÁLOSTI ZA BLOKÁDY BENÁTEK. 1852 – ZÁHUBA J. V. KOLOVÉHO PARNÍKU „MARIA ANNA“. 1853 – J. V. BRIGA „HUSSAR“ A GOELETTA „ARTEMISIA“ SE PŘIPRAVUJÍ K BOJI S AMERICKOU KORVETOU „ST.  LOUIS“. 1853 – ZÁCHRÁNA PENIŠI „LYNX“ Z NEBEZPEČÍ. 1859 – ČERVENÁ VLAJKA KAPITÁNA CELESTÝNA IVANCICHE. 1859 – POSADKA J. V. PARNÍKU „TAURUS“ ZACHRAŇUJE U SULINY POSÁDKY OBCHODNÍCH LODÍ. 1859 – ÚTOK FRANCOUZSKÉ FREGATY „IMPÉTUEUSE“ NA ZADER. 1860 – J. V. KORVETA „DANDOLO“ V NEBEZPEČNÉ VÝCHODNÍ BOUŘI NA MAROCKÉM POBŘEŽÍ. 1860 – BITVA U HELGOLANDU (z knihy M. Jelínka „Slavné bitvy admirála Tegetthoffa“, Akcent 2013). 1866 – POŽÁR NA JEHO VELIČENSTVA FREGATĚ „NOVARA“. - 46 stran / 40 Kč