VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (V.)

 

V této publikaci, poslední s řady o jednotkách c. a k. Válečného námořnictva, se věujeme torpédovým-dělovým lodím, torpédoborcům, které, ač jich Rakousko-Uhersko nemělo velký počet a nebyly prvotřídních kvalit, za Světové války sloužily výtečně. To platí i o rakousko-uherských ponorkách: bylo jich málo a většina z nich rovněž technicky zaostávala, ale v mnoha případech při bojovém nasazení předčily očekávání a měly značné úspěchy. I v tomto přípdě si všímáme iniciace staveb, konstrukcí, výzbroje, pohonných soustav... a uvádíme parametry a kariérní výčty. - 48 stran / 50 Kč