VÁLEČNÉ LODĚ RAKOUSKA-UHERSKA (II.)

Chcete blíže poznat pancéřové křižníky a bitevní lodě c. a k. Válečného námořnictva? Jedinečná možnost se vám nabízí zde, v této práci se totiž věnujeme všem nominálně nejvýznamnějším rakousko-uherským válečným lodím K. U. K. MARIA THERESIA, MONARCH, WIEN, BUDAPEST, KAISER KARL VI. HABSBURG, ÁRPÁD, BABENBERG, SANKT GEORG, ERZH. KARL, ERZH. FRIEDRICH, ERZH.FERDINAND MAXIMILIAN, RADETZKY, ERZHERZOG FRANZ FERDINAND, ZRÍNYI, TEGETTHOFF, VIRIBUS UNITIS, PRINZ EUGEN, SZENT ISTVÁN. Dovíte se o iniciacích jejich staveb, konstrukcích, parametrech, kariérách... Ač se válečná realita prvotřídních rakousko-uherských válečných lodí týkala jen málo, neboť většina z nich podstatnou dobu v l. 1914–1918 prostála v základnách, z technických hledisek tyto lodě dodnes zůstávají zajímavé. - 52 strany / 50 Kč