LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (III.)

Třetí díl našeho souboru je pokračováním vyprávění o lodích I. Tichooceánské eskadry; tentokrát pojednáváme o torpédovkách, dělových člunech (SIVUČ, BOBR, MANDŽUR, KOREJEC, OTVAŽNYJ, GREMJAČIJ, GILJAK), pomocných křižnících, ale také o parnících Společnosti Východočínské dráhy a parnících Dobrovolného loďstva resp. o tomto rejdařství. Ano, také obchodní parníky, některé vyzbrojené na pomocné křižníky, sehrály v rusko-japonské válce roli, třebaže nevýznamnou… I tato práce obsahuje vylíčení iniciace staveb jednotlivých lodí, popis jejich konstrukcí, přehled základních technicko-taktických parametrů a stručný kariérní výčet. Těm, kteří se zajímají o podrobnosti týkající se námořních událostí za rusko-japonské války, bude publikace určitě vyhovovat. – Má 40 stran A4 / cena e-verze 45 Kč