LODĚ RUSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (I.)

Namísto toho, aby byla zapomínána, se zájem o rusko-japonskou válku (1904–1905) mezi českými příznivci vojensko-námořní historie zvyšuje. Ano, lze to pochopit – byla zajímavá a pro politický vývoj na Dalekém Východě do r. 1941 i významná… Leckterý čtenář obeznalý s  knihami o rusko-japonské válce, která u nás vyšly (Klecandovy opusy, Thiessova „Tragédie u Cušimy“, Štěpanovův beletristický „Port Artur“, Jelínkův třídílný „Port Artur“, „Cušima“ Novikova-Priboje a „Cušima“ Kovaříka), proto začal pátrat po bližších literárních či publicistických pohledech na tuto tématiku, mnohé zaujaly i lodě, jež se účastnily bojů na Žlutém moři a Japonském moři či hynuly v oblasti Korejského průlivu potažmo ostrova Cušima. Právě těm nabízíme soubor pojednání o jednotlivých lodích, jež se rusko-japonské války aktivně účastnily. V této publikaci se věnujeme obecnému pohledu na ruské válečné loďstvo a jednotlivé lodní kategorie (třídy), všímáme si služby na ruských válečných lodích v době cara Mikuláše I., tehdejších ruských vojensko-námořních škol, administrativě ruského válečného námořnictva… a přecházíme k bitevním lodím I. Tichooceánské eskadry. Můžete si tak přečíst řadu podrobností o legendárních obrněncích typu POLTAVA (POLTAVA, PETROPAVLOVSK, SEVASTOPOL) a typu PERESVĚT (PERESVĚT, POBĚDA), o RETVIZANU i CESAREVIČI. V textu práce jsou i kariérní výčty, konstrukční plánky, fotografie…– Publikace má 44 stran A4 / cena e-verze 45 Kč