ANATOMIE U-BOOTŮ (2.)

Pokračování podrobného seznámení s konstrukcemi, výzbrojí, pohonnými soustavami, výstrojí a vybavením německých ponorek z l. 1906–1918. PŘIPRAVUJEME, doplněný text je hotov.