NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ VÁLKA (1.)

Soudobá maritimní historiografická literatura se stává výčtovým sumářem technických a dějových dat. Nic proti tomu, ostatně např. popis konstrukce válečné lodi nelze činit jaksi umělecky. Nicméně nechybí v té záplavě textů, která se na nás valí z internetu, také pohled na lidi, kteří lodě projektovali, stavěli či na nich sloužili? Jak vlastně vypadala služba na palubách a v podpalubích? Kdysi život carských námořníků začátkem 20. století vpravdě autenticky vylíčil A. S. Novikov-Proboj, účastník plavby Rožestvenského II. Tichooceánské eskadry do tragické bitvy u Cušimy (květen 1905). A třebaže můžeme mít ke knize výhrady, za onen vhled do života na ruských válečných lodí jsme dodnes vděční. A tak jsme se o takový pokusili také. Za základ nám posloužila Plivierova kniha „Císařovi kuliové“ o životě německých námořníků na Velké války, jejíž text jsme přepracovali a významně doplnili Tak vzniklo nové dílo, které můžete číst i vy. PŘIPRAVUJEME, text je hotov.