VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU (I.)

VZESTUP A PÁD PEVNOSTI TSINGTAU (I.)

Jelikož pro rozšiřování německého nevelkého koloniálního panství nebylo v devadesátých letech 19. století mnoho možností, zaměřil Berlín pozornost na Daleký Východ, jmenovitě východní Čínu. Tam v r. 1897 Německo vyvolalo roztržku, jež vedla k násilnému obsazení čínského přístavu Čching-tao na poloostrově Šan-tung a k jeho dlouhodobému pronájmu i s přilehlým územím. Z přístavu vznikla vojensko-námořní základna Tsingtau – východisko dalších fází německé dálněvýchodní expanze, jež vadila zejména Japoncům. Ti opak usilovali o zánik základny… V první části naší práce líčíme jak okolnosti záboru základny, tak její poněmčení a přestavbu, zejména však soustavu jejího opevnění. PŘIPRAVUJEME, text je hotov