NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (II.)

Kdo má I. díl (VON DER TANN) našeho obsáhlého souboru o německých bitevních křižnících, nepochybně sáhne i po dílu II. Ani s vývojem německých bitevních křižníků nedocházelo k zásadním změnám k v koncepcích jejich výzbroje, pancéřování a pohonu. V této části našeho pojednání se věnujeme lodím MOLTKE, GOEBEN a SEYDLITZ, které byly koncepčně podobné svému předchůdci, avšak výkonnější. Všeobecně jsou i ony považovány za vyspělejší než jejich soudobé britské pandány, nadto v těžkých bojích včetně generální bitvy u Jutska/Skagerraku prokázaly svoji obrovskou odolnost. A co se týče nabízeného pojednání, u nás skutečně ojedinělého, ani tentokrát se v něm nešetří na vzácných konstrukčních podrobnostech, detailech výzbroje, pancéřování, pohonných soustav…, ale i technických výkresech válečných lodí. Práce pro skutečně zvídavé čtenáře má rozsah 40 stran A4/ cena e-verze činí 40 Kč.