NĚMECKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (I.)

Německé bitevní křižníky byly koncepčně odlišné od britských, přesněji vzato, mnoho společného s nimi neměly. Především: nebyly tak rychlé, protože je chránilo mnohem silnější pancéřování, oproti britským typům nesly slabší primární výzbroj, ale značně silnější výzbroj sekundární, a celkově byly pojaty jako rychlé bitevní lodě pro samostatné údery – ve formaci i jednotlivě. S jejich stavbami Němci začal později než Britové, prvním počinem byl VON DER TANN. Po obsáhlém obecném seznámení s  německými bitevními křižníky se v tomto díle našeho vyprávění seznámíte právě s touto lodí. Kdo si libuje v konstrukčních podrobnostech, detailech výzbroje, pancéřování, pohonných soustav…, ale i technických výkresech válečných lodí, nebude zklamán, ostatně u nás nikdy nevyšla o německých bitevních křižnících (a VON DER TANNU) podrobnějším práce. Navíc je v ní dostatek fotografií. – Práce má rozsah 46 stran A4/ cena e-verze činí 45 Kč