NĚMECKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1871–1908 / I.

Pokud to nevědí, zvídavější fandové námořní historie se ptají: Jak to vlastně bylo se vznikem německé námořní moci, jež kulminovala v prvních letech první světové války? Jaký byl podíl politiků (Jindřicha Pruského, Hollmann, Büllowa…a samozřejmě i císařských vladařů – Viléma I. a Viléma II.) na úsilí, které inicioval adm. A. von Tirpitz a jež vnuklo německému národu pocit potřeby vybudovat pro říši nové válečné loďstvo ku podmanění „půli světa“? A jak to bylo s pověstnými „námořními zákony“ z přelomu 19./20. století. Odpovědi tu nabízíme: V této práci sledujeme vývoj německého Císařského námořnictva, započatého hned po vzniku společného Německa v r. 1871, všímáme si organizace německého námořnictva, přinášíme kompletní akviziční přehledy lodí, přibývajících po desetiletích do stavu Císařského námořnictva, avšak samozřejmě se přednostně věnujeme politickým třenicím, které od osmdesátých let 19. století kvůli posílení námořní pozice Německa nastaly. - 44 stran / 45 Kč