25 - VÁLEČNÉ LODĚ ITÁLIE 1880-1918

Vznikla-li práce „Válečné lodě Rakouska-Uherska 1880-1918“, jako první část souboru „Rivalové na Jadranu“, musela vzniknout i část druhá, „Válečné lodě Itálie 1880-1918“. Proč „rivalové“? Přestože Itálie byla až do léta 1914 spojencem rakousko-uherské říše (a Německa), nevraživost mezi oněma státy existovala od dob, kdy Rakousko proniklo k Jadranu, ba existovalo nebezpečí, že spojenectví, uzavřené v r. 1882 připojením Itálie k Dvojspolku (vznikl Trojspolek) se změní v nepřátelství. Proto i námořní síly oba státy budovaly s ohledem na síly svého souseda, ale v tomto ohledu měla Itálie už od začátku šedesátých let 19. století nad Rakousko-Uherskem vždy početní převahu. Dokazuje to i tato publikace, prostřednictvím které má čtenář možnost blíže se seznámit s mamutími bitevními loděmi DUILIO a DANDOLO a jejich přímými následovníky, italskými predreadnoughty a moderními bitevními loděmi, pancéřovými křižníky, výtečnými italskými torpédoborci, čluny PN a MAS, ponorkami… V úvodu je obsáhlá pasáž objasňující historii italského Královského námořnictva (Regia Marina) v l. 1860-1918... Nikdy u nás nevyšla knižní práce pojednávající o italských válečných lodích v takové úplnosti, a chce-li přítel historie námořního vojenství na Jadranu poznat, jakou přímou „konkurenci“ mělo válečné loďstvo Rakouska-Uherska ve vymezeném období, neměl by tuto práci pominout. Formát A4, 196 stran, velmi mnoho plánků, fotografií, kreseb, tabulek… Autor: Milan Jelínek