BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY I. (1877–1889)

Pancéřové křižníky pozornosti příznivců námořní historie přelomu 19./20. století unikají. Ano, byly a znamenaly méně než bitevní lodě a ještě méně než bitevní křižníky. Upozornily na sebe za rusko-japonské války v l. 1904-1905, a to bylo z jich slávy nadlouho vše, pak se ještě připomněly bojovou účastí německých lodí GNEISENAU a SCHARNHORST v r. 1914… A tak si jich všímáme, zde těch britských. Opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů, pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji….prvních britských pancéřových křižníků, označovaných i za obrněné, tehdy pojímaných hlavně jako koloniální, menší verze kapitálních lodí. Poznáte lodě NELSON, NORTHAMPTON, IMPERIEUSE, WARSPITE, AURORA, AUSTRALIA, GALATEA, IMMORTALITÉ, NARCISSUS, ORLANDO a UNDAUNTED. Můžete číst o jich vzniku, provedení, nabízíme údaje, kariérní výčty a také srovnávací a datové tabulky, mnoho plánků a fotografií. – 40 stran / 40 Kč