FRANCOUZSKÁ NÁMOŘNÍ MOC 1870-1890

Francie, ač přední námořní velmoc, se po napoleonských válkách se co do kvantity nikdy nedokázala zmoci na tak silné válečné loďstvo, jaké by se alespoň vyrovnalo mohutné síle válečného loďstva Velké Británie. Navíc toto loďstvo za německo-francouzské války (1870–1871) zklamalo, čemuž věnujeme první část této publikace. A tak aspoň francouzští námořní činitelé hledali jiné cesty, jak zmoci svého hlavního soupeře – Královské námořnictvo. Největší pozornost si v tomto ohledu získala v poslední čtvrtině 19. století tzv. Mladá škola. Její reprezentant, adm. T. Aube, nakrátko i ministr námořnictva, dokázal přesvědčit o správnosti své teze „Velkou Británii zničíme zničením její obchodní plavby“, načež prosadil přijetí plánu výstavby asi 160 pancéřových křižníků, a to k zásahům vůči britských obchodním parníkům i na světových mořích a oceánech, a asi 200 torpédovek, především k obraně francouzského pobřeží. Podrobnější vyprávění o dvacetileté historii Mladé školy si můžete přečíst v tomto pojednání. Obsahuje: I. část: "Kolosální válka neválka" (námořní události za německo-francouzského střetnutí v l. 1870–1871" a II. část: "Francouzská Mladá škola" - pdf. verze 46 stran / 45 Kč.