ZROZENÍ OBRNĚNCE („GLOIRE“)

V našem obsáhlém souboru „Než vypluly obrněnce“ jsme se zabývali vývojem lodního dělostřelectví, lodních pohonných soustav, lodních konstrukcí, pancířů… až do šedesátých let 19. století. Tehdy se na širých mořích objevily i první pancéřové lodě – fregata GLOIRE a její sestry, téměř současně britský WARRIOR a jeho následovníci. Po svých jen dřevem chráněných předchůdcích zdědily mnohé, hlavně plachtoví, děla.předovky, slabé stroje…, ovšem pancíře z nich dělaly lodě výjimečné, „nepotopitelné“. Bylo tedy vlastně nutné se zastavit u tohoto Francouzi iniciovaného epochálního přechodu od nepancéřovaných lodí k pancéřovým, na který vzápětí navázaly stavby válečných lodí železných, změnu lodních výzbrojí ve prospěch předovek a využití dalších a dalších novinek, o kterých budeme pojednávat v dalších pracích. Připojen je článek o „kobuksonech“ – korejských „pancéřových“ lodích z přelomu z konce 16. století, a dále kompletní soupis válečných lodí na počátku epochy pancéřníků evropských mocností v r. 1860. – 34 stran / 35 Kč.