15 / 1914-1918 MALÁ VÍTĚZSTVÍ, VELKÉ PORÁŽKY

Ve třicátých letech 20. století se u nás - tj. v tehdejším Československu - zásluhou nakladatele L. Mazáče v Praze postupně objevilo šest malých knížek „literatury faktu“ francouzského autora Paula Chacka, ve výtečném překladu a se znaleckými poznámkami V. Haunera. Každé z obou vydání bylo rychle vyprodáno a jelikož tyto knížky zůstávaly v knihovnách jejich spokojených majitelů i po druhé světové válce, staly se v dobách československé „lidové demokracie“ v padesátých letech, kdy nabídka západní militární literatury byla téměř nulová, jediným hodnotným „námořním válečným čtením“ v tuzemsku. Ostatně jsou tak dynamicky napsané, že ke skvostům námořní literatury patří dodnes, ač samozřejmě jsou faktograficky zčásti překonány propracovanějšími moderními díly. Chack se projevil skutečně jako mistrovský vypravěč… Ale po těchto šesti knížkách jako by se v současnosti slehla zem. Už se téměř neobjevují ani v antikvariátech, a když už přece jen, málokdy je v nabídce všech šest svazků najednou. A tak, vedeni snahou zachovávat hlavně mladému českému čtenáři válečné námořní literatury alespoň připomínky výtečných námořních knížek, které už fyzicky mizejí, tu a tam pozoruhodné tituly znovu uvádíme do života, i jako důkaz, že dávnější námořní války byly stejně dramatické, jako boje na mořích a ocánech v l. 1939-1945. -  Chackův soubor ovšem nelze reprintovat v jeho úplnosti, nýbrž jen selektivně. A také se starým jazykem jsme museli něco provést, neboť některé slovní tvary a větné konstrukce se z hlediska soudobé gramatiky a stylistiky jeví už jako chybné… Protentokrát jsme sáhli do svazků „Znesvěcený ráj“ (1936 - „Coronel a Falklandy“), „Ponorky hrozí“ (1935 - „Pět bitev, k nimž nedošlo“) a „Tragédie obrněnce“ (1936 - „Königsberg: Konec v pralese“), ale nevylučujeme, že v případě zájmu vybereme i některé další Chackovy statě. Autor: Paul Chack, úprava Milan Jelínek.