1900 - VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ

ĆÍNA 1900: DOBYTÍ PEVNOSTI TA-KU // EXPEDICE ADMIRÁLA SEYMOURA // BOJE V TIANCINU A PEKINGU

Na podzim r. 1899 se na poloostrově Šan-tung ve východní Číně rozhořelo jedno z dalších mnoha lidových povstání, tentokrát namířených proti přítomnosti a podnikání cizinců z Evropy, Ameriky a Japonsku v zemi. Dostalo se mu označení „rebelie boxerů“. Povstání mělo brutální ráz a umíraly při něm nejen stovky cizinců včetně misionářů, ale také tisíce Číňanů, konvertovaných na křesťanství nebo třeba i jen těch, kteří byly zaměstnaní v cizineckých podnicích, na poštách, železnici… Nakonec boxeři oblehli diplomatické čtvrti v Pekingu a Tiencinu, a hrozilo vybití jejich osazenstva. Situace se pro cizince stala mimořádně závažnou, tím spíše, že na stranu vzbouřenců se přiklonila i čínská císařovna Cch´-si a dvorní klika protizápadního prince Tuana. Proto se státy zainteresované v Číně spojily a vytvořily alianční síly, které se vylodily v ústí řeky Pei-he, u pevnostního systému Ta-ku. Odtud se vydal na pomoc legační čtvrti Pekingu dvoutisícový sbor britského admirála Seymoura, ale neuspěl a vrátil se do Tiencinu, který pak pomáhal bránit. Spojenci zaútočili na Ta-ku, dobyli jej a Tiencin osvobodili, načež nastal pochod velkého mezinárodního sboru pod vrchním velení britského generála Gaselee na Peking. Ten mezinárodní vojsko dobylo. Poté převzal vrchní velení nad vojskem německý polní maršál Waldersee, načež nastaly trestní výpravy, jejichž výsledkem byly i tisíce mrtvých nevinných Číňanů a vypálené a vydrancované obce. Boxerské povstání uzavřelo až mírové jednání, na němž za Čínu podepsal potupný mírový protokol zplnomocněnec čínské císařovny, Li Hung-čchang. O tom, všem pojednává i naše bohatě ilustrovaná práce.

Rozsah: 58 stran A4 včetně obrázků. Cena: 29,00 Kč.

 

OBJEDNÁVKA:

Máte-li zájem o více článků najednou:

  • souhrnnou objednávku pošlete na e-adr.: warships@centrum.cz
  • sečtěte ceny článků a výslednou částku převeďte na účet:  670100-2208559638 / banka 6210.

Máte-li zájem pouze o tento článek:

  • objednejte si jej na e-adr.: warships@centrum.cz,
  • převeďte uvedenou částku (viz „cena“) na účet: 670100-2208559638 / banka 6210.

Článek/články ve formátu .pdf obdržíte do týdne od potvrzení platby naší bankou.

 

Články jsou chráněny autorským zákonem, proto prosím články dále nešiřte. Děkujeme Vám.

Vaši objednávku evidujeme. V případě, že některý článek bude v budoucnu upraven (rozšířen, opraven apod.), obdržíte zdarma jeho novou verzi.

Děkujeme Vám za čtenářskou pozornost!   

Máte-li zájem se zapojit do tohoto projektu jako autor, napište prosím opět na warships@centrum.cz.