1899-1901 VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ

VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ 1899-1901

Když v r. 1899 začaly velké lidové nepokoje na poloostrově Šan-tungna východě Číny, vnímal to ostatní svět jako jedno z dalších nábožensky, ekonomicky a vnitropoliticky motivovaných povstání, jakých bylo i v 19. století v říši Středu mnoho. Když pak ale povstalci vyhlásili heslo „zabíjejte cizáky“, v Číně začaly hořet usedlosti západoevropských misionářů, rebelové rozbíjeli různá zařízení v majetku cizinců a Číňané konvertovaní na křesťanství byli vražděni stovkách denně, Západ uznal, že situace je velmi vážná. Načež na Žluté moře, k pevnostnímu systému Ta-ku hájícímu přístup k Tiencinu a Pekingu po řece Pei-he, mnohé evropské státy, USA a Japonsko v r. 1900 vyslaly válečné lodě a na pobřeží shromáždil silný expediční sbor složený z námořních pěších jednotek a armádních oddílů... Pro rebely, organizované v polovojenských skupinách, se v britském metropolitním tisku a pak tisku evropském a americkém ujalo označení „boxeři“ (zřejmě podle tělesného boje na způsob kung-fu), ale jakkoliv byli výbojní a stateční, jejich minimální schopnost ovládat moderní zbraně včetně děl, kulometů a opakovaček byla tváří v tvář výtečně vybaveným spojeneckým silám zásadní, obrovskou nevýhodou… Prvním významným úkolem mezinárodních spojeneckých sil bylo osvobodit obyvatele vyslanecké čtvrti v Pekingu, obklíčené hordami rebelů, avšak záchranná expedice admirála Seymoura, třebaže se k Pekingu probíjela úporně, skončila nezdarem. Poté spojenci alespoň osvobodili legační čtvrť v Tiencinu, nato došlo na obsazení pevností v systému Ta-ku. Pak konečně se hnula celá obrovská síla spojenců rovinou k Pekingu, a město po krátkých bojích dobyla. Pod velením německého maršála von Waldersee nastaly kruté trestné výpravy, Rusové si šli své záležitosti s „boxery“ vyřídit do Mandžuska… a v r. 1901 bylo po povstání. Zbyly polozapomenuté knihy historiků, memoáry, fotografie, situační a dějové obrázky…, a tak neškodí si ty zajímavé a vzrušující události alespoň připomenout, prostřednictvím této publikace.

VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO ZA POVSTÁNÍ BOXERŮ 1899-1901: Publikace ve formátu A4 má 58 stran + tvrdý bílý lesklý přebal s barevným potiskem. Uvnitř text, mapky a řada fotografií.

Objednávbky prosím na: warships@centrum.cz

Cena 117 Kč + balné-poštovné (poštovné: doporučeně 50 Kč, na dobírku 100 Kč; při objednávce až pěti výtisků se účtuje pouze jedno balné-poštovné!).

Děkuji za platbu předem, a to buď složenkou na adresu:

Milan Jelínek, Pouchovská 747, Hradec Králové (500 03),

nebo na účet: 670100-2208559638 / 6210

Přeji zajímavé čtení. MJ