10 / SEDM PORTARTURSKÝCH OBRNĚNCŮ ("anatomie lodí")

SEDM PORTARTURSKÝCH OBRNĚNCŮ

I když našim čtenářům nabízíme přehled lodí, které se zúčastnily rusko-japonské války v l. 1904-190 na Dalekém Východě, s uvedením faktů o vzniku, konstrukci a kariérách těchto lodí (a plánků a fotografií – viz publikace „Lodě války rusko-japonské 1904-1905“), nemůžeme si mnohem detailněji nepovšimnout alespoň těch nejvýznačnějších. Do této publikace jsme zařadili vyprávění o bitevních lodích I. Tichooceánské eskadry, jejichž osudy kdysi sledoval celý svět a jejichž názvy navždy vstoupily do vojensko-historické odborné i zájmové literatury. Máme na mysli „eskadrové obrněnce“ (přeložený ruský klasifikační terminus) CESAREVIČ, RETVIZAN, POBĚDA, PERESVĚT, POLTAVA, SEVASTOPOL a PETROPAVLOVSK, z nichž poslední zůstal u Port Arturu navždy a jeho zrezivělé, rozpadávající se tělo láká vrakové potápěče. Ve velmi obsáhlé publikaci o téměř 100 stranách A4, jejž je přepracovanou a o další plánky a obrázky rozšířenou verzí původní publikace formátu A5, najdete podrobné informace o projektování a konstrukcích uvedených lodí, mnoho schémat, fotografií… Kdo se zajímá o „anatomii“ válečných lodí, nebude zklamán. Práce je sepsána podle věru bohatých ruských pramenů, ostatně v Rusku je dodnes o dějiny rusko-japonské války nesmírný zájem, o čem svědčí desítky prací, které se na Rusi každoročně objevují v podobě papírových publikací a webových textů.