16 / 1882-1915-1941 BRITSKÉ VLAJKY HRDĚ VLAJÍ

BRITSKÉ VLAJKY HRDĚ VLAJÍ

Publikace s trojím pojednáním na témata diferencovaná v čase, avšak se společným jmenovatelem, jíž je britský námořník ve válce.

Bombardování Alexandrie“ je obsáhlá stať věnovaná významné operaci Středomořského loďstva Královského námořnictva, která souvisela s upevňováním pozic Velké Británie v oblasti východního Středomoří. Těžkého ostřelování pevností významného egyptského přístavu Alexandria, v níž v r. 1882 došlo k závažným proticizineckým nepokojům, se zúčastnily všechny významné těžké lodě britského Středomořského loďstva pod adm. Seymourem (INFLEXIBLE, MONARCH, ALEXANDRA…) a řada menších lodí včetně dělových člunů. Jejich palba 11. července onoho roku rozvrátila egyptskou palbu, a umožnila výsadek vojenských jednotek, načež Britové táhli na Káhiru, kterou v září dobyli…  na blízkém pobřeží. O této události se u nás píše marginálně, a toto pojednání je zřejmě zatím nejobsáhlejší, jaké se u nás v té věci  publikovalo.

Podivná 10. eskadra“ je stať vracející se do r. 1915. Způsobů, jak obelstít námořního nepřítele, zná historie řadu, ale nikdy nebyly sestrojeny tak velké klamavé lodě, jaké se na počátku Velké války rozhodlo pořídit si Královské námořnictvo, aby odvedlo pozornost německého protivníka od utajovaných příprav k významným námořním operacím - např. stíhaní německé Východoasijské eskadry křižníků adm. M. von Spee. V této stati jednotky 10. eskadry, do níž byly „dummy-ships“ začleněny, popisujeme a stručně uvádíme jejich kariéry.

Zkáza Force Z“ nás zavádí do jižní Asie v r. 1941. Připlutí bitevních lodí - nové PRINCE OF WALES a staré REPULSE (bývalý bitevní křižník) do britského Singapuru t. r. bylo nejen velkou společenskou událostí, ale především aktem význačného posílení britských a vůbec spojeneckých sil v této oblasti v době, kdy Japonci zahajovali válku s USA i Spojeným královstvím. Hned první výpad Force Z, jak bylo uskupení lodí kolem obou obrněnců označeno z londýnské Admirality, však skončil katastrofou. Záměr byl ostřelováním zamezit vyloďování japonských jednotek na thajském pobřeží, z toho však sešlo, a eskadra se od severu 10. prosince t. r. vracela na základnu. Jenže ji objevily japonské ponorky a posléze na ni zaútočily formace japonských bombardovacích a torpédových letadel. Obě těžké lodě byly potopeny a jedinou utěšující skutečností bylo, že kolem dvou tisíc mužů posádek bitevníků se podařilo zachránit na doprovodných torpédoborcích; okolo 850 členům posádek však už nepomohlo nic… Japonský zdařilý útok na obě velké britské lodě byl první frapantním důkazem, že letectvo bude mít v nastalých námořních bojích převahu, ač do prosince 1941 mělo mnoho admirálů a důstojníků Královského námořnictva názor opačný.

BRITSKÉ VLAJKY HRDĚ VLAJÍ 1882-1941 je nízkonákladová publikace ve formátu A4, má 58 stran + tvrdý bílý lesklý přebal s barevným potiskem. Uvnitř jsou faktograficky bohatý text, mapky, plánky, tabulky a řada fotografií.