1870-1871 NĚMECKO-FRANCOUZSKÁ VÁLKA

UDÁLOSTI NA ZEMI I NA MOŘÍCH

V poslední době u nás vyšly dvě vynikající rozsáhlé práce o německo-francouzské válce v l. 1870 – 1871, a to Kupkova s nesmírnou pečlivostí a invencí vypracovaná kniha „Boje o francouzské pevnosti během německo-francouzské války 1870-1871“ (Dvůr Králové n.L., 2009) a Tarabova knížka „Divná válka“ (Praha, 2006). Ani jedna však se námořními událostmi v této válce nezabývá, anebo jen marginálně, což ovšem neuvádíme jako výčitku – jednak už třeba název Kupkovy práce naznačuje, že záměrem autora ani nebylo zabývat se maritimní fází války, jednak námořní události v pojednávaném období byly skutečně marginální a v podstatě bezvýznamné. Ale jelikož francouzské námořnictvo se v l. 1870 a 1871 poprvé od krymské války významně prezentovalo (za řeč nestojí účast francouzských válečných lodí za intervenčních bojů Francie v Mexiku v l. 1861 – 1867), nelze se - natož v „Námořním žurnálu“ - této záležitosti nevěnovat. A tak v knize jednak líčíme námořní operace na Severním moři a Baltickém moři v paralele s válečnými událostmi na zemi, jednak v druhé části popisujeme lodě, které se této války zúčastnily na obou bojujících stranách. Jde tedy o další náš příspěvek do řady pojednání, jejichž účelem je mj. ozřejmovat projevy válečných aktivit evropských námořních velmocí v 19. století a na začátku 20. století (do washingtonské konference na přelomu l. 1921/1922), které v návalu literatury zaměřené na vojenské a válečné události v l. 1922 – 1945 zůstávají bohužel v pozadí, ač jejich význam a dramatičnost byly rovněž pozoruhodné. Autor: Milan Jelínek, Ing. Jiří Staněk.

 

NĚMECKO-FRANCOUZSKÁ VÁLKA 1870-1871 – UDÁLOSTI NA ZEMI I NA MOŘÍCH“ - KANON Hradec Králové, I. vydání, listopad 2010. Brožovaná publikace formátu A4/50 stran textu, cena zatím nestanovena + poštovné. Poštovné: 50 Kč doporučeně, 100 Kč dobírkou; při odběru až 3 publikací v jedné zásilce hradí objednavatel jedno poštovné! Objednávky (a případné dotazy) na: warships@centrum.cz. Doba dodání do týdne od obdržení platby, nebo dohodou. Platbu předem složenkou odešlete laskavě na adresu: Milan Jelínek. Pouchovská 747, Hradec Králové 500 03. Bankovní platby předem prosím na účet (předčíslí 67… – číslo účtu 22… / banka 62…): 670100 – 2208559638 / 6210 - jako identifikaci platby uveďte Vaše jméno)

Děkujeme za Váš zájem!

ZATÍM NEDOSTUPNÉ.