0 / SLAVNÉ BITVY ADMIRÁLA TEGETTHOFFA

SLAVNÉ BITVY ADMIRÁLA TEGETTHOFFA

Autor práce o dvou dílech, obsahově navazujících na náš svazek „1820-1886 - Z palub a moří“, se věnoval dvěma nejvýznamnějším událostem nejen v životě nejslavnější osobnosti rakouských námořních dějin – admirála Viléma z Tegetthoffů, ale i v námořních dějinách Rakouska respektive Rakouska-Uherska vůbec. Navíc: První část (Helgoland 1864) seznamuje s dobovým námořním vojenstvím obou válčících stran a obsahuje vylíčení námořní fáze dánsko-prusko/rakouské války v r. 1864 včetně bojů o dánské pevninské území a ostrovy, nechybí vyprtávění o akcích dánských obrněnců a bitvy u Jasmundu, nejpodrobněji se tu však samozřejmě líčí námořní bitva u Helgolandu, v níž se dvě rakouské fregaty statečně bily s dánskou přesilou. 

V této druhé části, věnované námořní bitvě u jadranského ostrova Vis (něm. Lissa) se čtenář dozví o svízelných přípravách rakouské maríny na námořní fázi italsko-rakousko války v r. 1866 (paralely války prusko-rakouské), o admirálu Persanovi a jeho lidech, jednotlivých italských lodích včetně AFFONDATORE, a samozřejmě o složení a výzbroji rakouského loďstva, obranném systému ostrova Vis, taktických záměrech velitele rakouské - řečeno soudobě - operační floty admirála Tegetthoffa, o výpadu k Anconě.… Největší část práce přirozeně zabírá vylíčení boje o ostrov, na jehož posádku nejdříve útočily italské lodě dělostřelectvem, ale když mělo dojít k výsadku, objevilo se Tegetthoffovo loďstvo. V mimořádně dramatické bitvě si však Italové počínali podivuhodně zmateně... Po prvním klounovém útoku v novodobých dějinách skončil na dně italský obrněnec RÉ D´ITALIA, vybuchl PALESTRO, zdevastovaný rakouský KAISER se tak tak dovlekl před Vis… Závěr práce je věnován výčtu důsledků bitvy u Visu nejen pro další námořní zbrojení Rakouska (Rakouska-Uherska), a Itálie, ale i pro vývoj světového námořního vojenství vůbec. - Tato knížka je pozoruhodná i tím, že za celou dobu trvání československého potažmo českého státu - od r. 1918 do současnosti  (2012) - u nás žádná jiná samostatná práce českého autora na téma „Tegetthoff“ nebo „Vis/Lissa“ nebyla vydána, ač jsou i čeští badatelé, kteří se zejména na bitvu u Visu dlouhodobě specializují. Autor: Milan Jelínek.

Více zde: https://www.oldships.cz/products/a1866-vis-lissa/

V druhé části, věnované námořní bitvě u jadranského ostrova Vis (něm. a it. Lissa) se čtenář dozví o svízelných přípravách rakouské maríny na námořní fázi italsko-rakousko války v r. 1866 (paralely války prusko-rakouské), o admirálu Persanovi a jeho lidech, jednotlivých italských lodích včetně AFFONDATORE, a samozřejmě o složení a výzbroji rakouského loďstva, obranném systému ostrova Vis, taktických záměrech velitele rakouské - řečeno soudobě - operační floty admirála Tegetthoffa, o výpadu k Anconě.… Největší část práce přirozeně zabírá vylíčení boje o ostrov, na jehož posádku nejdříve útočily italské lodě dělostřelectvem, ale když mělo dojít k výsadku, objevilo se Tegetthoffovo loďstvo. V mimořádně dramatické bitvě si však Italové počínali podivuhodně zmateně... Po prvním klounovém útoku v novodobých dějinách skončil na dně italský obrněnec RÉ D´ITALIA, vybuchl PALESTRO, zdevastovaný rakouský KAISER se tak tak dovlekl před Vis… Závěr práce je věnován výčtu důsledků bitvy u Visu nejen pro další námořní zbrojení Rakouska (Rakouska-Uherska), a Itálie, ale i pro vývoj světového námořního vojenství vůbec. - Tato knížka je pozoruhodná i tím, že za celou dobu trvání československého potažmo českého státu - od r. 1918 do současnosti  (2013) - u nás žádná jiná samostatná práce českého autora na téma „Tegetthoff“ nebyla vydána, ač jsou i čeští badatelé, kteří se zejména na bitvu u Visu dlouhodobě specializují. A tak je autor, Milan Jelínek, vděčný, že se vydání ujal AKCENT Třebíč.

 

V této druhé části, věnované námořní bitvě u jadranského ostrova Vis (něm. Lissa) se čtenář dozví o svízelných přípravách rakouské maríny na námořní fázi italsko-rakousko války v r. 1866 (paralely války prusko-rakouské), o admirálu Persanovi a jeho lidech, jednotlivých italských lodích včetně AFFONDATORE, a samozřejmě o složení a výzbroji rakouského loďstva, obranném systému ostrova Vis, taktických záměrech velitele rakouské - řečeno soudobě - operační floty admirála Tegetthoffa, o výpadu k Anconě.… Největší část práce přirozeně zabírá vylíčení boje o ostrov, na jehož posádku nejdříve útočily italské lodě dělostřelectvem, ale když mělo dojít k výsadku, objevilo se Tegetthoffovo loďstvo. V mimořádně dramatické bitvě si však Italové počínali podivuhodně zmateně... Po prvním klounovém útoku v novodobých dějinách skončil na dně italský obrněnec RÉ D´ITALIA, vybuchl PALESTRO, zdevastovaný rakouský KAISER se tak tak dovlekl před Vis… Závěr práce je věnován výčtu důsledků bitvy u Visu nejen pro další námořní zbrojení Rakouska (Rakouska-Uherska), a Itálie, ale i pro vývoj světového námořního vojenství vůbec. - Tato knížka je pozoruhodná i tím, že za celou dobu trvání československého potažmo českého státu - od r. 1918 do současnosti  (2012) - u nás žádná jiná samostatná práce českého autora na téma „Tegetthoff“ nebo „Vis/Lissa“ nebyla vydána, ač jsou i čeští badatelé, kteří se zejména na bitvu u Visu dlouhodobě specializují. Autor: Milan Jelínek.

Více zde: https://www.oldships.cz/products/a1866-vis-lissa/