04-1 / BRITSKÉ BATERIOVÉ A KASEMATNÍ PANCÉŘNÍKY

BATERIOVÉ A KASEMATNÍ PANCÉŘNÍKY BRITSKÉHO KRÁLOVSKÉHO NÁMOŘNICTVA 1862-1868

Sotva se za krymské války blýskly u Kinburnu první novodobé pancéřované plovoucí baterie Francouzů, bylo jisté, že vývoj válečné lodě pro generální námořní bitvy i pro boj s pobřežními fortifikacemi tenduje ke vzniku brněním ověšených plavidel fregatní třídy. Takovou loď Francouzi sestrojili – byla to L´GLOIRE a do služby vstoupila v r. 1860. Na londýnské Admiralitě by možná vzbudila poprask, kdyby jedna taková, ale mnohem větší a zbrojně silnější i plavebně rychlejší už rok nebyla ve stavbě v loděnici Ditchburn & Mare potažmo Thames Iron Works and Shipbuilding v Londýně, rovněž paroplachetník. Když tam na podzim loď dokončili, stal se WARRIOR, jak byla loď nazvána, první v řadě proslulých bočně pancéřovaných bateriových lodí Královského námořnictva, usilujícího po celá šedesátá léta o dosažení výrazné převahy nad pancéřovým loďstvem Francouzů. K tomu měla zakrátko přispět i stavba prvních věžových lodí a centrálně-kasematních obrněnců i konverze rozestavěných paroplachetních dřevěných lodí na pancéřníky… V první části této práce podrobně pojednáváme o britských bateriových obrněncích WARRIOR a BLACK PRINCE, DEFENCE a RESISTANCE, ROYAL OAK, HECTOR a VALIANT, ACHILLES, PRINCE CONSORT a CALEDONIA a OCEAN, LORD CLYDE a LORD WARDEN, MINOTAUR a AGINCOURT a NORTHUMBERLAND.

Avšak netrvalo dlouho a bylo jisté, že na začátku šedesátých let 19. století započatá kariéra bočně pancéřovaných bateriových obrněnců je ohrožena vzrůstající hmotností stále silnějšího pancíře v kombinaci s potřebou instalace stále těžších děl, schopných takové pancíře destruovat. Ve Velké Británii tedy započali se stavbou zprvu malých jednotek, jejichž hlavní úderná síla – čtyři velmi těžká děla – stála v centrální, středolodní kasematě, s určitou možností některých pálit téměř vpřed či téměř vzad, přičemž kasemata byla hrubě pancéřovaná, a silný pás zůstal i v oblasti vodní čáry, zatímco ostatní partie těchto lodích chráněné nebyly. Pozoruhodné také je, že i v tomto případě Admiralita rozhodla o přestavbě několika rozpracovaných dřevěných jednotek na centrálně-kasematní. Z výkladu v druhé části této práce zjistíme, že centrálně-kasematní obrněnce sice měly vyšší bojovou hodnotu než bateriové, ale z taktického hlediska je překonávaly barbetové a věžové obrněnce, více disponované k manévrovému boji, které nakonec nechaly rychle zestárnout i nejnovější a největší britské exempláře centrálně-kasematních obrněnců… A tedy ve druhé části práce najdete podrobné konstrukční popisy lodí RESEARCH, ENTERPRISE, FAVORITE, ZEALOUS, PALLAS, BELLEROPHON, ROYAL ALFRED, PENELOPE, HERCULES, REPULSE, AUDACIOUS, INVINCIBLE, IRON DUKE, VANGUARD, SULTAN, SWIFTSURE, TRIUMPH, ALEXANDRA a SUPERB.

BATERIOVÉ A CENTRÁLNĚ-KASEMATNÍ PANCÉŘNÍKY BRITSKÉHO KRÁLOVSKÉHO NÁMOŘNICTVA 1864-1880 je nízkonákladová publikace formátu A4 a má 108 stran + tvrdý bílý lesklý přebal s barevným potiskem. Uvnitř text, četné plánky a fotografie. Další inormace na hlavní straně OLDSHIPS.