02 / 1820-1886 Z PALUB A MOŘÍ

Z PALUB A MOŘÍ

Reprint ojedinělé práce, původně nazvané „Památné události Jeho Veličenstva válečného námořnictva“, českému čtenáři autenticky až dokumentaristicky připomíná známé, ale i téměř zapomenuté významné, většinou mimořádně dramatické události, jak je prožily posádky rakouských a rakousko-uherských válečných lodí v 19. století. Kniha byla v původní německé verzi za podpory námořní sekce ministerstva války Rakouska-Uherska vydána v r. 1898 v Pulji (česká verze v Praze v r. 1913) a jsou v ní využita oficiální vylíčení oněch událostí i osobní vzpomínky důstojníků císařské a královské maríny, předkládané však rovněž se strohou věcností, bez stylistických příkras. Jednotlivé kapitoly tak vynikají strhující dramatickou věrností vylíčení a dávají nahlédnout na detaily obtížné služby na plachetnících a paroplachetnících J. V. císaře Františka Josefa I., zároveň obdivuhodně projevují vážnost vůči tvrdé palubní a bojové službě příslušníků válečného námořnictva za řádění přírodních živlů i v bojových akcích… A tak si lze znovu připomenout záhubu brigy DALMATO (1820), boje rakouských lodí s námořními lupiči, boje u El Araiš (1828) a St. Jean D´Acre a dobytí Saidy (1840), záhubu kolesového parníku MARIA ANNA (1852) a další a další události, dnes už zapomenuté. I když bylo třeba poněkud upravit už velmi antikvární, soudobě těžko přijatelný styl vyprávění obsaženého v této knize, drsné kouzlo „starých námořních časů“ text knihy evokuje věru s mimořádnou intenzitou a přesvědčivostí.

Apendixem práce je pojednání o jadranském přístavu Terst, jak vypadal v r. 1905 - seznámíte se s popisem města, plavebími podmínkami, místními loděnicemi..., připojeny jsou tabulkové přehledy, fotografie...   

Z PALUB A MOŘÍ je nízkonákladová publikace ve formátu A4, má 65 stran + tvrdý bílý lesklý přebal s barevným potiskem. Uvnitř je faktograficky bohatý text, kresby, fotografie…, připojen je dobový námořnický slovníček. - Na tuto publikaci obsahově navazuje už soudobá práce „Slavné bitvy admirála Tegetthoffa“ (Helgoland 1864, Vis/Lissa 1866). Další informace na hlavní stránce OLDSHIPS.