13 / TIRPITZOVA OCELOVÁ SÍLA

O historii německého Císařského námořnictva u nás obsáhlejší práce nevyšla, o této zajímavé dějinné kapitole mezi lety 1871 a 1918 u nás pojednává jen několik dílčích statí, ba jen odstavců v knihách na obecnější témata. Také internetová nabídka zaostává. A když už se o Císařském námořnictvu píše, pak většinou v té či oné souvislosti s jeho účastí na námořní fázi Velké války v l. 1914-1918.

 A tak jsme se pokusili o podrobnajší pohled na období, kdy Německu vládli Vilém I. a Vilém II., zejméma však na ty roky v závěru 19. století, kdy se německým ministrem námořnictví (státním sekretářem...) stal adm. A. von Tirpitz. Ano, byl to on, kdo - byť s nemalou podporou Viléma II. aj. tehdejších berlínských "mořských orlů" - vyhlásil program vybudování "nového loďstva" pro Německo a jeho "nová území" a za nezměrného osobního úsilí a úsilí svých příznivců a apologetů dokázal tento plán prosadit na parlamentní půdě. Vilémova představa, že německé válečné loďstvo se co do bojového potenciálu jednou vyrovná válečnému loďstvu Velké Británie, sice byla iracionální, ale poměr 2:3, přijímaný Tirpitzem, už své opodstatnění měl - "riskantní teorii" admirála odpovídal. Tirpitz totiž kalkuloval, že než Albion stačí všechny své námořní síly, roztroušené po světě, stáhnout k Velké Británii a bránit ji před soustředěným námořním útokem "Hochseeflotte", bude po všem. Jenže to ještě nebyla na světě britsko-francouzská "entente cordiale" (1904) a málokdo čekal, že jakmile Německo zahrozí svým novým námořní programem, Velké Británii začne své Královské námořnictvo posilovat tempem absolutně nedostižným, nepřekonatelným. - O tom všem zde píšeme, ale píšeme také o organizaci německého Císařského námořnictva, nejvýznamnějších státních a soukromách loděnicích, uvádíme i obsáhlé přehledy všechy významných válečnýcb lodí, které v Němceku vstoupily do služby od semdesátých let 19. století do počátku století dvacátého, včetně přehledu posledních predreadnoughtů (u stručného popisu každé lodi nechybí základní schéma - bokorys). Je to skutečně obsáhlá práce, která určitě potěší ty, kteří se o Císařském námořnictvu chtějí dozvědět víc, než co se o něm v české literatuře a publicistice dosud napsalo. Autor: Milan Jelínek, na politické části spolupracoval Ing. Jiří Brož. Publikace má 82 stran a je v obvyklém provedení A4, s bílými lakovanými deskami s barevným potiskem (grafiku desek zařadíme).

Kapitoly: NEŽ VZNIKLO NĚMECKÉ CÍSAŘSTVÍ – NĚMECKÉ LOĎSTVO PŘI VZNIKU CÍSAŘSTVÍ  – ARMÁDA NADEVŠE – HLAVNÍ AKVIZICE CÍSAŘSKÉHO LOĎSTVA 1871-1877 – A PAK NASTOUPIL VILÉM II. – CÍSAŘSKÉ VÁLEČNÉ NÁMOŘNICTVO – STOUPAJÍCÍ HVĚZDA JMÉNEM TIRPTZ  – STAVBA NĚMECKÝCH VÁLEČNÝCH LODÍ – HLAVNÍ AKVIZICE NEMĚCKÉHO LOĎSTVA 1878-1896 – PRVNÍ NÁMOŘNÍ ZÁKON – BOŽE, DALŠÍ?! (DRUHÝ NÁMOŘNÍ ZÁKON) – NOVÉ LODĚ, NOVÉ NUTNOSTI, NOVÉ VÝDAJE II. – HLAVNÍ AKVIZICE NĚMECKÉHO LOĎTSVA 1897-1908 - ZÁVĚREM.