12-1 / RUSKÁ PLAVBA I

RUSKÁ PLAVBA. Tato publikace má sborníkový ráz, neboť obsahuje články na různá témata. - První pojednává o politicko-vojenské návštěvě ruských lodí v USA, zde konkrétně Tichooceánské eskadry adm. Popova v San Francisku a Atlantické eskadry adm. Lesovského v New Yorku, za americké občanské války Konfederovaných států (Jihu) s Unií amerických států (Severu) v první polovině šedesátých let 19. století. Můžete tu číst o plavbách eskader, jejichž přítomnost v seveřanských přístavech měla na politické vztahy mezi USA a Ruskem až téměř do konce století blahodárný vliv, o lodích, které je tvořily, admirálech, kteří jim veleli… - Druhé pojednání se týká Dobrovolného loďstva, jež bylo významnou složkou ruské námořní obchodní plavby až do r. 1918, ba mělo skýtat vojenskou podporu carské válečné flotě. O historii této organizace a jejím přínosu pro ruskou ekonomiku aj. skutečnostech je právě tento text. – Třetí pojednání je podrobným vylíčením korzárského nasazení dočasných pomocných křižníků PETĚRBURG a SMOLENSK, původně parníků Dobrovolného loďstva, za rusko-japonské války v l. 1904-1905. Jejich válečné počínání na počátku války i později, jako jednotek posilové II. Tichooceánské eskadry, mělo minimální význam, a spíše nadělalo starosti jak petrohradské vrchní námořní správě, tak ruské diplomacii, ale čtenářsky jde o zajímavou podkapitolu námořního vojenství a Roman Košák o ní rád napsal. – Poslední statě se týkají dvou drobných námořních událostí rovněž za rusko-japonské války.

Námořní žurnál historický „Ruská plavba I.“ má 56 stran A4, je opět v lakovaných bílých deskách s barevnám potiskem a obsahuje řadu fotografií, mapek aj. stafáže.