BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (IV.) - HOOD

Poslední díl našeho vyprávění musí patřit HOODU. Jeho osud se sice uzavřel za druhé světové války, ale započínal v době, kdy ještě žil „otec bitevních křižníků“ adm. J. A. Fisher, takže byť už téma HOOD značně přesahuje námětový rámec edice NÁMOŘNÍ HISTORIE, nelze se mu v naší sérii publikací nevěnovat. I v tomto textu tedy uvádíme podrobné popisy konstrukce lodi, pancéřování, zbraní a pohonné soustavy, výstroje a vybavení… HOODU, nechybějí plánky fotografie a tabulky. – 24 stran / 30 Kč.