BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (III.)

Posledními bitevními křižníky, které si Královské námořnictvo v době první světové války objednalo, byly RENOWN, REPULSE, COURAGEOUS, GLORIOUS a FURIOUS, pak ještě HOOD. Jemu věnujeme samostatnou část… Pojednání o jednotlivých monstrech, jež dodnes budí obdiv, ač vlastně byly jednoúčelovými jednotkami k ostřelování pobřeží, a jejichž osudy se pak velmi různily, přináší opět detailní vylíčení jejich vzniku a popisy konstrukcí, zbraní, pohonných soustav…, mnoho fotografií, plánků a schémat… V českých končinách nikdy tak podrobná práce na toto téma nevznikla, takže uspokojí každého Čtenáře se skutečně hlubším zájmem o historické válečné lodě. – 36 stran / 40 Kč.