BRITSKÉ BITEVNÍ KŘIŽNÍKY (I.)

Ještě nikdy u nás nevyšla práce, podrobně se zabývající bitevními křižníky. A tak jsme se rozhodli se zaměřit i na ně, nejprve na ty britské, ostatně vznikaly dříve než jejich konkurenti – bitevní křižníky německé (kromě Japonska je ostatní státy nestavěly, ruský pokus v podobě čtyř lodí typu BORODINO vyšel vniveč). První část práce věnujeme prvním typům, s primárními děly ráží 305 mm jmenovitě lodím INDOMITABLE, INFLEXIBLE, INVINCIBLE, INDEFATIGABLE, AUSTRALIA, NEW ZEALAND. Pojednání přináší mnoho fotografií, plánků a schémat a samozřejmě i vyprávění o podílu adm. J. A. Fishera na vytvoření koncepce bitevního křižníku a zavedení těchto lodí do Královského námořnictva, podrobně popisujeme jejich konstrukci, výzbroj, pohonné soustavy… a uvádíme kariérní výčet. Kdo má skutečně hluboký zájem o takovéto lodě, bude spokojen. – 38 stran / 40 Kč.