BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY II. (1901-1905)

První britské pancéřové křižníky byly lodě obrněné, opásané („belted), tedy jinak koncipovaní, vzdálení předchůdci pozdějších lodí toto kategorie v Královském námořnictvu. Ty ostatně vznikly až o více než deset let později, na základě jiného zadání, jako odpověď na francouzskou výstavbu velmi početné flotily pancéřových křižníků Mladé školy – lovců britských obchodních parníků na mořích a oceánech. Ale i nová generace britských pancéřových křižníků se významně vyvíjela, až vznikly dvě koncepčně odlišné řady – jedny křižníky, ty první, byly „lovci“ francouzských predátorů britské obchodní plavby, druhé,ty pozdější, podle intencí adm. J. Fishera, měly spolupracovat s bitevními jádry eskader, tj. formacemi kapitálních lodí. V této publikaci se věnujeme první skupině a opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů, tu pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji….britských pancéřových křižníků I. generace: ABOUKIR, BACCHANTE, CRESSY, EURYALUS, HOGUE, SUTLEY, DRAKE, GOOD HOPE, KING ALFRED, LEVIATHAN, BEDFORD, BERWICK, CORNWALL, CUMBERLAND, DONEGAL, ESSEX, KENT, LANCASTER, MONMOUTH a SUFFOLK. – 34 stran / 40 Kč