BRITSKÉ PANCÉŘOVÉ KŘIŽNÍKY III. (1906–1909)

V této publikaci se věnujeme britským pancéřovým křižníkům II. generace, které – jako konstrukční vrcholy této třídy všeobecně – byly určeny pro spolupráci s bitevními jádry loďstva. Ve výkladu opět do vzácných detailů pojednáváme o původu vzniku, konstrukci, výzbroji… britských pancéřových křižníků ANTRIM, ARGYLL, CARNARVON, DEVONSHIRE, HAMPSHIRE, ROXBURGH, DUKE OF EDINGURGH, BLACK, ACHILLES, COCHRANE, NATAL, WARRIOR, DEFENCE, MINOTAUR a SHANNON. Mezitím sledujeme zásadní vliv adm. J. A. Fishera na modifikaci britské třídy těchto lodí, jež vyústil vznikem prefinální koncepce bitevního křižníku Můžete číst o vzniku lodí a jejich provedení, nabízíme údaje, kariérní výčty a také srovnávací a datové tabulky, mnoho plánků a fotografií. – 32 strany / 30 Kč.