ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (III.)

Kapitoly: Zadání a výpočty.Teoretický výkres. Generální plán lodi a plány stavební. Loděnice. Konstrukční materiály. Stavba lodi. Základy konstrukce válečné lodi. Lodní páteř. Lodní vazy. Lodní žebra. Lodní paluby. Lodní přepážky. Spuštění lodi na vodu. Lodní parní kotle. Uhlí na válečných lodích. Lodní parní stroj. Lodní hřídel. Lodní vrtule. Lodní pancéřování a jeho výroba Lodní dělo. Lodní dělostřelecká věž. Torpédomety. Lodní a palubní nástavby. Kormidelní soustava. Čluny na velkých válečných lodích. PŘIPRAVUJEME