ANATOMIE BITEVNÍ LODI ROKU 1900 (I.)

Predreadnought byla každá kapitální loď, kterou poháněl už výhradně parní stroj (tj. neměla ani pomocné plachty) a její primární výzbroj tvořily těžké zadovky (tj. ráže větší než 210 mm). Prvním britským predreadnoughtem byl tedy COLOSSUS (1886), posledním CORNWALLIS (1904), avšak v jiných státech vznikaly predreadnoughty i po r. 1906, tj. po uvedení britského DREADNOUGHTU do služby. Česká maritimní literatura se na ně nezaměřuje, pokusíme se tedy představit je jako konstrukce.

PŘIPRAVUJEME