BRITSKÉ BATERIOVÉ OBRNĚNCE II.

Práce o centrálně-bateriových jednotkách navazuje na naše vyprávění o britských bočně-bateriových obrněncích. Tentokrát tu opět podrobně, do vzácných konstrukčních detailů pojednáváme o lodích RESEARCH, ENTERPRISE, FAVORITE, ZEALOUS, PALLAS, BELLEROPHON, ROYAL ALFRED, PENELOPE), HERCULES, REPULSE, AUDACIOUS, INVINCIBLE, IRON DUKE, VANGUARD, SULTAN, SWIFTSURE, TRIUMPH, ALEXANDRA a SUPERB, uvádíme konstrukční popisy, schémata, kariéry… 52 strany / 50 Kč