BRITSKÉ VĚŽOVÉ OBRNĚNCE I.

Také v této práci podrobně, ba do vzácných detailů, pojednáváme o lodích Královského námořnictva, tentokrát o prvních britských pancéřnících, osazených dělovými věžemi Colesova typu: ROYAL SOVEREIGN, PRINCE ALBERT, SCORPION & WIVERN,  MONARCH a CAPTAIN, přičemž MONARCH byl vůbec první širomořskou kapitální lodí této třídy. Věnujeme se hlavně vzniku, konstrukčnímu provedení, výzbroji, pancéřování a pohonu lodí a připojujeme stručné kariérní výčty. – 50 strany / 50 Kč