BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ III.

V této práci uzavíráme rozsáhlý přehled státních a soukromých firem, jež ve viktoriánském období stavěly lodě pro Královské námořnictvo, uvádíme i vylíčení osudů těchto podniků. Ve III. dílu si všímáme soukromých loďařství na východním pobřeží Anglie (Armstrong, kteréžto firmě věnujeme obzvláštní pozornost, Earle, Hawthorn & Leslie, Palmers…), na západním pobřeží Anglie (Barrow Shipbuilding, Laird…) a na skotské Clyde (Napier, Scott, J. & G. Thomsons, Elder…). I tato práce v Čechách dosud velmi chyběla. – 44 strany / 40 Kč.