BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ II.

Britské královské loděnice nemohly programy posilování floty Královského námořnictva v druhé pol. 19. století zvládnout, válečné lodě proto začala dodávat i nestátní loďařství. V této publikaci se věnujeme jim, připojena jsou i stručná vylíčení osudů těchto podniků, konkrétně soukromých loďařství a dodavatelů lodních parních strojů v Londýně (Ditchburn & Mare, Thames Iron Works, Samuda Bros, J. & W. Dudgeons, Thronycroft, Yarrow…, Maudslay, Penn, Humphrys & Tennant…) a na jižním pobřeží Anglie (White) – 44 strany / 40 Kč