BRITŠTÍ STAVITELÉ VÁLEČNÝCH LODÍ I.

Bohužel jen ojediněle si některý autor pojednání s námořní tematikou všimne míst, na nichž vznikaly lodě – loďařství potažmo loděnic. Pro české čtenáře se snažíme to částečně napravit! V této publikaci poskytujeme přehled státních (královských) a soukromých loďařství, jež ve viktoriánském období pro Královské námořnictvo válečné lodě stavěly a uvádíme i jejich historii. V I. dílu pojednáváme o Královských loděnicích Portsmouth, Devonport, Woolwich, Chatham, Sheerness a Pembroke, jimž ale začala konkurovat soukromá loďařství... – 42 strany / 40 Kč