BRITSKÉ KOLESOVÉ A VRTULOVÉ FREGATY A KORVETY

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 6.

V pojednání „Než vypluly obrněnce 3“ jsme vylíčili, jak to byl se vznikem kolesových válečných lodí, s jejich konstrukcí, pohonem, výzbrojí. Od dvacátých do šedesátých let 19. století velmoci takových lodích uvedly do námořní služby desítky, nejvíce Velká Británie. Které to byly? Čtěte soupis britských kolesových a vrtulových válečných fregat a korvet z oné doby s uvedením jejich technických hodnot a kariér. Ii na toto lodě se u nás zapomíná... - 42 strany / 40 Kč – PŘIPRAVUJEME