BRITSKÉ PAROPLACHETNÍ ŘADOVÉ LODĚ

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 5.

Britských paroplachetních řadových lodí, mezi nimi i dělostřelecky velmi mocných v padesátých letech 19. století rychle přibývalo a šedesátých letech už jich byly desítky, jenže pak začala éra pancéřníků… V této práci se vracíme k charakteristice parostrojních řadových lodí, načež uvádíme kompletní výčet britských parostrojních řadových lodí s uvedením jejich technických vlastností, kariér… A učinili jsme tak rádi, protože i na tyto lodě se u nás zapomíná, ač byly věru pozoruhodné. – 52 strany / 50 Kč.