PARNÍ STROJE NA ŘADOVÝCH KORÁBECH!

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 4.

Nadešla epocha železných, pak ocelových námořních lodí, na čemž měli zásluhu pánové Wilkinson, Manby, Napier... Potíže s kompasy na železných lodích začal řešit pan Airy. Představíme vám NEMESIS – první železnou válečnou loď. A co lodní parní stroje? Britové jimi osadili vyřazené, ale upravené koráby a poslaly je na Anglický kanál, ale pak se šlo ještě dál a parní stroje dostaly už i dvou- a třípalubové řadové lodě: francouzský NAPOLÉON, britské SANS PAREIL, AGAMEMNON… Čtěte! - 38 stran / 40 Kč.