LODNÍ PARNÍ STROJE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 2.

Publikace vypráví o vývoji lodního parního stroje a představuje hlavní aktéry tohoto procesu - vynálezce britské, americké, francouzské, ruské... Samozřejmě věnujeme velkou pozornost strojům Jamese Watta, ale nejen jim, představujeme i první lodě hnané parním strojem. Rozsáhlá stať patří Robertu Fultonovi a uzavíráme popisem jeho dělové kolesové lodi DEMOLOGOS, jež se stala prvním parostrojním, děly vyzbrojeným plavidlem dějin. Kdo se zajímá o historickou lodní techniku, bude prací zaujat. - 42 strany / cena 40 Kč.