LODNÍ DĚLOSTŘELECTVO V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

NEŽ VYPLULY OBRNĚNCE 1.

Úvod knihy je věnován vylíčení evropského světa v r. 1815 a stavu námořních sil velmocí po napoleonských válkách. Publikace dále pojednává o vývoji konstrukcí válečných lodí za přechodu od dřeva k železu, zabývá se vývojem lodní artilerie a munice, a to i v souvislosti s rusko-tureckou bitvou u Sinope v r. 1853 a jejími důsledky. Preferuje se pohled na Královské námořnictvo Velké Británie. - 39 stran / cena 40,- Kč.