26 - TSINGTAU 1914 - VZESTUP A PÁD PEVNOSTI

O německé opevněné námořní základně Tsingtau, která vznikla na místě v r. 1897 anektovaného čínského přístavu Čching-tao na poloostrově Šan-tung ve východní Číně, u nás samostatná knižní práce nikdy nevznikla, ba ani tu nevyšel překlad některé novější dokumentárně-publicistické práce zahraniční. NÁMOŘNÍ ŽURNÁL HISTOTRICKÝ tuto mezeru opět zaplňuje, a to poměrně rozsáhlou „zprávou“ Milana Jelínka o vzestupu a pádu základny a města, které Němci do r. 1914 dokázali přeměnit v živou, příjemnou a prosperující enklávu, vojensky chráněnou. Obsáhlá publikace u NŽH obvyklého formátu A4/104 stran v první části přináší výčet politických důvodů záboru města a okolí, vyprávění o rozvoji Tsingtau, hlavně však si zevrubně všímá jejího obranného sektoru a skýtá podrobné informace i jeho fortifikaci a výzbroji, její druhá, obsáhlejší část je dramatickým podáním jejího dobývání Japonci a Brity v září až listopadu 1914. Unikátně je tu vylíčena i činnost japonské 2. bojové eskadry, jejíž bitevní lodě ostřelovaly základnu z moře, kniha si všímá i počátků vojenského letectví, jež spadají do období obrany Tsingtau… Kdo potřebuje doplnit svůj domácí vojenský archív o zajímavý a dlouho u nás postrádaný knižní titul, má nyní konečně příležitost si o Tsingtau číst podrobnosti.