15 - SEDM PORTARTURSKÝCH OBRNĚNCŮ

Obsáhlá práce „SEDM PORTARTURSKÝ OBRNĚNCŮ“ je dodatkem k třídílné knize „PORT ARTUR 1904-1905“ (Akcent, 2011-2013) a i k trojdílné práci „LODĚ VÁLKY RUSKO-JAPONSKÉ 1904-1905“ (viz na ni odkaz v přehledu titulů). Autor si v této velmi podrobné publikaci všímá vzniku a provedení legendárních bitevních lodí POLTAVA, PETROPAVLOVSK, SEVASTOPOL, PERESVĚT, POBĚDA, RETVIZAN a CESARVIČ, takže se tu lze dočíst o mnoha u nás neznámých konstrukčních, zbrojních aj. technických podrobnostech, které autor načerpal převážně z ruských a britských pramenů. V prvním oddíle práce sleduje autor vznikání lodí od projektu k technologickému řešení; ve druhém oddílu se lze seznámit s provedením a vybavením lodí, také s tehdejší námořní radiotelegrafií aj. náležitostmi ruské či vůbec dobové námořní bojové techniky; ve třetím, hlavním oddílu práce, se čtenář dozví množství většinou u nás dosud nepublikovaných informací o výzbroji, pancéřování a pohonných systémech těchto lodí, jak to bylo se záchrannými čluny atd. Připojeny jsou fotografie a konstrukční schémata a podrobné popisy interiérů některých lodí znázorněných v řezu. Kdo se zajímá nikoliv o události, nýbrž právě o konstrukční provedení válečných lodí na přelomu 19./20. století, především ruských, tato práce ho určitě potěší, navíc s prací „Anatomie predreadnoughtu“ vytváří skvělý akord a konkretizuje ji. - Autor: Milan Jelínek