POSTAVENY V CÍSAŘSKÉM NĚMECKU:

OLDENBURG“, „ČCHEN-JÜEN&ŤING-JÜEN“, TYP „BRANDENBURG“, „BLÜCHER

Za dobu jeho existence vzniklo v císařském Německu množství více či méně zajímavých lodí, z nichž mnohé jsou i předmětnými tématy pro NÁMOŘNÍ HISTORII 1815–1918. Do tohoto vydání NÁMOŘNÍ HISTORIE 1815–1918 jsme vložili vyprávění o několika válečných lodích či lodních typech, příznačných pro některá období německého vojensko-lodního stavitelství: pancéřníku OLDENBURG, čínských obrněncích ČCHEN-JÜEN & ŤING-JÜEN a obrněncích typu BRANDENBURG – reprezentantech odlišného pojetí barbetových lodí, a nakonec BLÜCHERU jako pozoruhodné ukázce koncepčního přechodu od třídy německých pancéřových křižníků ke třídě křižníků bitevních (ty i ony ovšem byly dlouho zvány velké). Jednotlivá kapitoly obsahují nejen u nás unikátně podrobná vyprávění o projektování těchto lodí, jejich konstrukci, pancéřování, výzbroji, pohonu.. a kariérách, ale samozřejmě i množství plánků, fotografií či tabulek…Pro skutečně zvídavé fandy námořního vojenství velmi zajímavé čtení! Doporučujeme. (Autoři: Milan Jelínek a Roman Košák.) – Pdf. verze: 42 strany / 40 Kč.