013 / ANATOMIE PREDREADNOUGHTU

Také tato práce z nakladatelství KANON zaplňuje další prázdné místo na našem trhu s knihami aj. publikacemi, neboť si všímá konstrukce těžkých válečných lodí z přelomu 19. a 20. století, a to u nás ojedinělým způsobem, totiž do podrobností. Neboť zatímco v oboru plachetních lodích se odvážil takovou práci, byť jinak koncipovanou, sepsat M. Cajthaml („Historické lodě 16.-18. století.“, 2008), obecné „anatomie“ pancéřníků z období po r. 1860 si u nás nevšímá téměř nikdo, ač je nepochybné, že i takový pokus by řada příznivců historie válečných lodí uvítala. A tak vzniklo obsáhlé dobové vyprávění „Anatomie predreadnoughtu“ – vrcholného představitele bitevních lodí poslední čtvrtiny 19. a začátku 20. století. Práce pomíjí obvyklé a málo zajímavé technické výčty konkrétních lodí, neboť je v obsahu zaměřena na útroby tehdejších válečných lodí, a aby se evokovala doba, k níž náleží, je záměrně psána antikvárním stylem. Po úvodních statích věnovaných tehdejší kategorizaci lodí, uspořádání přístavů, doků, loděnic… se text věnuje už jen a jen konstrukci lodí, proložen mnoha technickými výkresy a fotografiemi. Vypráví se tu, jak vznikal kýl a vaznice a jak žebroví skeletu trupu, jak obšívka, jak se vyráběly a pokládaly lodní pancíře, jaké se používaly lodní parní kotle a jak vypadaly, jaké parní stroje tyto lodě poháněly, jak byly konstruovány dělové věže počínaje kupolí a konče muničním výtahem, co bylo v pancéřových velitelských věžích… Je toho v té práci skutečně hodně. Práci lze doporučit všem, kteří mají o někdejší válečné lodě hlubší zájem. Autor. Milan Jelínek.